11 Mart 2017 Cumartesi

Sourcetree "unable to resolve reference refs/remotes/origin/master" hatası

Sizin yerinize ben çıldırdım ve çözümü buldum Allah'a şükür :D

Sourcetree terminal'dan
rm .git/refs/remotes/origin/master
git fetch
bu işlem sonunda conflict'ler oluşabilir. Genellikle DLL'ler için oluyor o yüzden yerel kopyayı kullan diyebilirsiniz.

19 Şubat 2017 Pazar

Android projesinde ListView'ların selected item background color'ının değişitirlmesi :)

Android projesinde > Resources \ values \ styles.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources>
<style name="MyTheme" parent="MyTheme.Base">
<item name="android:colorPressedHighlight">@color/ListViewSelected</item>
<item name="android:colorLongPressedHighlight">@color/ListViewHighlighted</item>
<item name="android:colorFocusedHighlight">@color/ListViewSelected</item>
<item name="android:colorActivatedHighlight">@color/ListViewSelected</item>
<item name="android:activatedBackgroundIndicator">@color/ListViewSelected</item>
</style>

<color name="ListViewSelected">#5c9155</color>
<color name="ListViewHighlighted">#5c9155</color>

Dosyanın başlangıcını bu şekilde değiştirin :) Magically çalışacak kısmetse :D

15 Ocak 2017 Pazar

Xamarin Android uygulamanın ekranda dönmesini engellemek (orientation)

Şimdi birinicisi uygulamanızın android projesinde MainActivity'nin OnCreate'inde Forms.Init'ten önce

RequestedOrientation = ScreenOrientation.Portrait;

yapabilirsiniz. Ama bunu yapınca göreceksiniz ki cihaz yan dönükken önce uygulama penceresi dönecek sonra MainActivity aktif olunca yeniden portait/dikey olacak. Bu olay biraz boktan oluyor.
Onun yerine MainActivity'nin class'ının üstündeki attribute'a aşağıdaki kırmızı eklemeyi yaparsanız uygulama her ne olursa olsun dikey açılacak...

[Activity(Label = "UzayYolu", Icon = "@drawable/icon_120", Theme = "@style/MyTheme", MainLauncher = true, ConfigurationChanges = ConfigChanges.ScreenSize, ScreenOrientation = ScreenOrientation.Portrait)]

Hadi comolokko cigerim