29 Nisan 2017 Cumartesi

iOS StatusBar'ı kaybetmek (Hemidene efektnen)

Önce iOS projesinde Info.plist açılır. Alt soldan Source tab'ına geçilir. Listeye

"View controller-based status bar appearance"

öğresi eklenir.

Değeri de "No" yapılır. (Default Yes geliyor dikkat)

Sonra da AppDelegate.cs içindeki FinishedLaunching method'unda LoadApplication satırının altına

UIApplication.SharedApplication.SetStatusBarHidden(true, UIStatusBarAnimation.Fade);

ekliyoruz ve hayırlı uğurlu ossun.

8 Nisan 2017 Cumartesi

11 Mart 2017 Cumartesi

Sourcetree "unable to resolve reference refs/remotes/origin/master" hatası

Sizin yerinize ben çıldırdım ve çözümü buldum Allah'a şükür :D

Sourcetree terminal'dan
rm .git/refs/remotes/origin/master
git fetch
bu işlem sonunda conflict'ler oluşabilir. Genellikle DLL'ler için oluyor o yüzden yerel kopyayı kullan diyebilirsiniz.

19 Şubat 2017 Pazar

Android projesinde ListView'ların selected item background color'ının değişitirlmesi :)

Android projesinde > Resources \ values \ styles.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources>
<style name="MyTheme" parent="MyTheme.Base">
<item name="android:colorPressedHighlight">@color/ListViewSelected</item>
<item name="android:colorLongPressedHighlight">@color/ListViewHighlighted</item>
<item name="android:colorFocusedHighlight">@color/ListViewSelected</item>
<item name="android:colorActivatedHighlight">@color/ListViewSelected</item>
<item name="android:activatedBackgroundIndicator">@color/ListViewSelected</item>
</style>

<color name="ListViewSelected">#5c9155</color>
<color name="ListViewHighlighted">#5c9155</color>

Dosyanın başlangıcını bu şekilde değiştirin :) Magically çalışacak kısmetse :D